Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte

Openbare ruimte
D66 hecht aan de waarde van een groene omgeving: het stimuleert beweging en biedt kansen voor actief en gezond opgroeien en ouder worden. Daarom dienen inwoners, bedrijven en gemeente hier bewust mee om te gaan. D66 wil het groen op belangrijke locaties op z’n minst op peil houden. Waar mogelijk stimuleert de
gemeente eigen initiatieven van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij het onderhoud van rotondes door bedrijven. Het groen wordt benaderd vanuit een ecologische situatie: in gebieden waar dit mogelijk en passend is wordt minder gemaaid.

Ruimte en Natuur