Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Economisch

Versterking van de lokale en regionale economie door
samenwerking
Samenwerken loont! Het gaat weliswaar beter in de regio, maar de banengroei blijft
achter en de werkloosheid is te hoog. Kernboodschap voor versterking van de
werkgelegenheid is samenwerking.
D66 wil een structureel overleg met ondernemingen in Nissewaard. Om te weten waar
de bureaucratie knelt en knelpunten groei belemmeren. Waar regels innovatie en
uitbreiding beperken, moet de bureaucratie worden aangepast. Waar de aansluiting van
het onderwijs met de arbeidsmarkt ontbreekt, kan de gemeente in gesprek met
onderwijs en ondernemingen. Waar de (winkel-)sluitingstijden beperkt zijn, kan
gesproken worden over uitbreiding. Gesprekken met ondernemers en met
ondernemersverenigingen kunnen helpen bij het ontdekken waar de mogelijkheden
liggen voor een goed vestigingsklimaat.
Samen met de gemeenten op Voorne-Putten wil D66 en bepalende rol spelen in de
metropoolregio. Om die bepalende rol te krijgen realiseert D66 zich dat je soms een
stukje van jezelf op moet geven om het samen beter te krijgen. Maar dat is altijd
wederzijds.
Het centrum van Spijkenisse heeft het moeilijk. Ook na het herstel van de economie blijft
het aantal winkels achter. Door ontwikkelingen als internet zal het centrum zich niet
meer herstellen. Dat is zeker. Het centrum van Spijkenisse zou zich moeten
transformeren van een place-to-buy naar een place-to-be, waarbij gekeken moet worden
naar alternatieve invulling van de leegstaande ruimtes en naar een groene invulling van
gebieden waar het goed is om te verblijven. Nissewaard moet het gesprek aangaan met
de eigenaren van gebouwen over een andere invulling van de leegstaande panden en
pleit voor experimenten met het eerste uur gratis parkeren in de parkeergarages in het
centrum.

De haven is een belangrijke motor voor werkgelegenheid.