Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur

BESTUUR IN NISSEWAARD
Slagvaardig en transparant bestuur
Het bestuur en de organisatie staan de komende jaren voor flinke uitdagingen. Het takenpakket van de gemeente wordt groter en zwaarder door de decentralisaties, maar voor die taken krijgt de gemeente minder geld. Ondanks deze moeilijke omstandigheden vindt D66 dat de gemeente voor bewoners en organisaties een betrouwbare partner moet zijn. De gemeente dient een goede relatie tussen alle inwoners van Nissewaard te bevorderen, onder andere door ruimte te geven aan vrijwilligers en organisaties op maatschappelijk gebied.
Innovatie en duurzaamheid
Er is alleen bemoeienis van de gemeente waar nodig. Daarbij is er aandacht voor typische overheidstaken zoals leefbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Waar het nodig is, speelt de gemeente een rol in het ondersteunen van kwetsbare personen. D66 staat voor een zorgvuldig en spaarzaam beleid gericht op het ontwikkelen van economische en sociale kansen voor alle mensen in de gemeente, ongeacht achtergrond, uiterlijk, leeftijd of sekse. Innovatie, duurzaamheid en diversiteit zijn hierbij kerngedachten. D66 gaat met open vizier op zoek naar innovatieve, duurzame en geschikte oplossingen.
Financiën op orde
Duurzaamheid geldt ook op financieel gebied: voor alle activiteiten dient er financiële dekking te zijn. Daarbij hoort een transparante en effectieve planning- en controlcyclus met een sluitende begroting op basis van heldere doelstellingen en prioriteiten.
Minder regels
De huidige gemeentelijke regelgeving werkt soms belemmerend voor verenigingen en stichtingen die op vrijwilligers steunen. Paracommerciële activiteiten zijn beperkt mogelijk. D66 streeft naar een eenvoudiger en efficiënter systeem waarbij partijen kunnen voldoen aan alle verplichtingen zonder eindeloos geconfronteerd te worden met ingewikkelde en tegenstrijdige regels en voorschriften van overheidswege. Een opgave voor het openbaar bestuur dient juist het stimuleren van vrijwilligerswerk te zijn, waarbij ambtelijke drempels worden verlaagd. De maatschappelijke opbrengst moet voorop staan, niet de regelgeving.

Er is alleen bemoeienis van de gemeente waar nodig.