Steun ons en help Nederland vooruit

Ruimte in Nissewaard

RUIMTE IN NISSEWAARD

Stad

De tijd van grootschalige nieuwbouw ligt achter ons. Nu de gebouwen in het centrum van Spijkenisse staan, moet het centrum gaan bruisen door culturele en andere activiteiten, meer terrassen, een gevarieerd aanbod aan uitgaansgelegenheden voor de jeugd en een gevarieerd aanbod aan winkels. Het centrum wordt aantrekkelijk als verblijfgebied. In het centrum wordt gratis Wi-Fi aangeboden. De gemeente speelt goed in op ontwikkelkansen die zich voordoen. Leegstand wordt voorkomen door onder andere belemmeringen voor pop-up stores weg te nemen: winkels die voor een korte periode een bepaald assortiment aanbieden. Evenementen zoals Bevrijdingsdag worden gevierd in Nissewaard, vooral ook in het centrum. Bewonersorganisaties en (winkeliers-)verenigingen worden gestimuleerd activiteiten te ontwikkelen.

Kernen

De kernen verschillen in omvang. In sommige kernen zijn goede voorzieningen aanwezig, zoals een basisschool, een supermarkt, een bakker en een slager, een pinautomaat en sportverenigingen. D66 ziet in elke kern een ontmoetingsplaats voor ouderen. De gemeente spant zich in om, waar mogelijk, belangrijke functies binnen de kernen te behouden. Inwoners die op vrijwillige basis voorzieningen willen behouden, zoals een dorpshuis, worden door de gemeente zo veel mogelijk tegemoetgekomen. Dorpshuizen hebben een (beperkte) mogelijkheid om paracommerciële activiteiten te organiseren. De nieuwe gemeente faciliteert eigen initiatieven van inwoners door mogelijke belemmeringen weg te nemen. Er is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan vernieuwende bouw voor verschillende leeftijdsgroepen en woonstijlen. Bouw is energieneutraal en geschikt voor verschillende generaties.

Agrarisch gebied

Het open gebied met een agrarische functie wordt behouden. Er is aandacht voor duurzame vernieuwing in de landbouw. Kleinschalige nevenactiviteiten voor de agrarische sector worden mogelijk gemaakt om de bedrijvigheid in het gebied te bevorderen. Daarbij wordt gedacht aan activiteiten die dicht bij een agrarisch bedrijf liggen, zoals natuurcampings, zuivelwinkels etc. Er vindt geen nieuwbouw plaats in het open gebied, tenzij sprake is van vervanging of van tijdelijke zorgunits voor mantelzorg. Waar er sprake is van nieuwbouw sluit bebouwing aan de randen van de kernen aan. Bernissegebied

Binnen het Bernissegebied vindt een ontwikkeling van recreatieve activiteiten plaats die bedoeld zijn voor zowel inwoners van Nissewaard en omgeving als andere recreanten. Recreatieve ontwikkelingen passen in een duurzame ontwikkeling van het gebied. De Bernisse en omgeving kent zowel stiltegebieden als meer toeristische trekpleisters. Beperkt vergunninggebonden gebruik van elektrisch aangedreven boten blijft mogelijk. De bereikbaarheid van het gebied heeft de aandacht.

Openbare ruimte

D66 hecht aan de waarde van een groene omgeving: het stimuleert beweging en biedt kansen voor actief en gezond opgroeien en ouder worden. Daarom dienen inwoners, bedrijven en gemeente hier bewust mee om te gaan. D66 wil het groen op belangrijke locaties op z’n minst op peil houden. Waar mogelijk stimuleert de

gemeente eigen initiatieven van inwoners en bedrijven, bijvoorbeeld bij het onderhoud van rotondes door bedrijven. Het groen wordt benaderd vanuit een ecologische situatie: in gebieden waar dit mogelijk en passend is wordt minder gemaaid.

Ruimtelijke ordening

Vraaggebonden bouw staat voorop: niet de gemeente bedenkt wat er gebouwd moet worden en vult dat al in, maar toekomstige bewoners denken en bepalen mee. Er is ruimte voor vernieuwende bouw, zoals waterwoningen. Landschappelijke, natuurhistorische en culturele waarden worden gerespecteerd.

 

Laatst gewijzigd op 28 september 2014