Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Wat wil D66 Nissewaard

Wat wil D66

en wat gaat D66 doen

Een bruisend stadshart
D66 ontwikkelt het stadshart door winkels, horeca, werken en slapen in het centrum te faciliteren. Van place to buy naar place to be met activiteiten, pop-up stores, flexkantoren. Internet in het centrum moet voor iedereen bereikbaar zijn.

Een duurzaam ontwikkeling van het Bernissegebied
D66 stimuleert een ontwikkeling naar actieve recreatie: fietsen, wandelen, elektrisch varen, zwemmen en (horeca-)ondernemers. Verbinding wordt gemaakt met de dorpen langs de Bernisse door paden en bewegwijzering.
Leefbare kernen en wijken Inwoners dragen bij aan de leefbaarheid van de kernen en de wijken met ondersteuning van de gemeente.

Preventieve jeugdzorg
D66 wil dat vroegtijdige signalering van problemen bij jeugdige inwoners wordt ontwikkeld. Hierdoor is minder verwijzing naar dure specialistische zorg nodig.

De eigen kracht in de langdurige zorg ondersteunen
Zelfredzaamheid staat centraal en professionele zorg geboden wordt voor wie dat echt nodig heeft.

Goed onderwijs
Kinderen verdienen kansen om hun talent te ontwikkelen op school in schone en frisse gebouwen die uitdagen. Ieder kind moet veilig naar en op school.

Participatie door iedereen
Iedereen doet mee vanuit de eigen kracht en mogelijkheden. De gemeente ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief.

Meer banen in het MKB en ZZP
D66 biedt ruimte aan MKB en zelfstandigen om te ondernemen en banen te scheppen. D66 zoekt oplossingen en gaat in dialoog. Een accountmanager bedrijven verbindt ondernemers en de gemeente.

Lage lasten
D66 wil een gemeente die zorgvuldig omgaat met uw geld en de lasten laag houdt.
Ruimte voor ondernemerschap D66 gaat in dialoog met de ondernemers een economische agenda opstellen en deze uitvoeren

Aantrekkelijke buurt
Een groene omgeving, gevarieerd aanbod aan huur- en koopwoningen, ruimte voor kinderen om buiten te spelen, veilige buurten leidt tot tevreden inwoners.

Vernieuwende en betaalbare woningbouw voor iedereen
D66 wil stimuleren, dat huur- en koopwoningen betaalbaar zijn. Vernieuwende woningbouw heeft de voorkeur. D66 blijft bouwen aan Nissewaard, maar laat het open gebied open.

Verder denken dan de gemeentegrenzen
D66 denkt regionaal en interregionaal mee over Voorne-Putten en de metropoolregio.

Een gemeente die bereikbaar, betrouwbaar en transparant is
D66 wil een bereikbare en transparante gemeente zijn. D66 vertrouwt op inwoners en wil dat inwoners de gemeente vertrouwen.

Vooruit en verantwoordelijkheid
D66 wil dat Nissewaard vooruit gaat met meer banen, lage lasten, preventieve jeugdzorg, maatwerk in de zorg en participatie van inwoners bij de woonomgeving.

Gepubliceerd op 21-10-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018