Steun ons en help Nederland vooruit

Ellen Slachter

fractie voorzitter

60 jaar

D66 maakt zich sterk voor individuele vrijheid van één ieder om zijn leven naar eigen inzicht in te richten, maar die vrijheid bestaat binnen een maatschappij waar wij samen leven, samen werken en elkaar nodig hebben. Mijn drijfveer voor de politiek is om dingen te veranderen. Beter te maken voor een ieder, voor ons samen én voor onze omgeving.

De gemeente Nissewaard staat voor een aantal uitdagingen. We moeten als gemeente toegroeien naar een nieuwe gemeente Nissewaard, een gemeente met een stadscentrum in een open groen gebied met aandacht voor de leefbaarheid van de dorpskernen, voor faciliteiten in het centrum en voor aantrekkelijke wijken. Ook de nieuwe taken die het Rijk de gemeente opdraagt zullen de komende jaren aandacht van de politiek vragen: passend onderwijs, jeugdzorg, zorg voor langdurig zieken en ouderen en hulp bij het vinden van werk zullen dicht bij de burger georganiseerd worden. Van die burgers zullen wij ook meer vragen als gevolg van die decentralisaties: niet alleen ik, maar ook wij. Daarnaast zijn er de tegenvallers uit het recente verleden. Leegstand in het centrum, slechte investeringen in parkeergarages, achterstallig onderhoud in het groen.

De kandidaten van D66 zijn bereid om zich met D66 de komende jaren in te zetten om met Nissewaard een stap vooruit te doen. De kandidaten hebben verschillende achtergronden, leeftijden en politieke ervaring. Maar met z’n allen staan wij voor een democratische, slagvaardige en transparante politiek.

Ik wil de komende jaren met D66 een bijdrage leveren aan een gemeente, waarin een ieder zich kan ontplooien, waar een ieder participeert in de samenleving en waar ieder zich thuis voelt.

Beroep/maatschappelijke functie: Senior bedrijfsjurist ROC Zadkine
Politieke ervaring: D66 fractievoorzitter gemeenteraad Bernisse

Meer van Ellen Slachter
Er is geen ik zonder wij