Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 21 mei 2016

D66: ook kansen voor kinderen in armoede

Kinderen in armoede

D66 Nissewaard vindt dat kinderen die opgroeien in armoede ook kansen moeten krijgen om mee te doen. Steeds meer kinderen in Nissewaard groeien op in armoede volgens een recent rapport van de Rekenkamer Nissewaard en daarom moet de gemeente beter beleid maken, gericht op deze kinderen. Om die reden heeft D66 een motie ingediend om voor deze kinderen een pakket op te stellen met noodzakelijke behoeften, aangevuld met vouchers voor bijvoorbeeld zwemles, sport en muziekles. D66 vindt dat de gemeente Nissewaard hiermee werk moet maken van de adviezen van de Nationale Kinderombudsman over effectief en kindgericht armoedebeleid.

De motie van D66 die mede is ingediend door PvdA, LOB en Forza, kreeg in de gemeenteraadsvergadering de voltallige steun van de oppositie.  Wiering verdedigde zijn motie met verve en pleitte overtuigend voor kansen voor alle kinderen. Hij kreeg echter geen steun van de collegepartijen. Opvallend was dat ONS, CDA en VVD zich verschuilden achter bureaucratie, onderzoekskosten en andere praktische bezwaren. Over het kind zelf ging het toen allang niet meer. Gemeenteraadslid Denis Wiering van D66: ‘VVD, CDA en ONS nemen kinderen die opgroeien in armoede niet serieus genoeg om tempo te zetten achter effectief beleid. Om allerlei redenen worden maatregelen die werken nu op de lange baan geschoven. Daardoor worden kinderen de dupe.’

Wiering vindt dat het college van B&W hiermee zichzelf opzadelt met problemen. Wiering: ‘Uit onderzoek weten we dat kinderen die opgroeien in armoede zich slechter ontwikkelen en een groter risico lopen op slechtere schoolprestaties, schooluitval en sociale uitsluiting. Dat zorgt voor individuele problemen, maar ook voor onnodig hoge maatschappelijke kosten. CDA-wethouder Van de Schaaf liet zelfs weten dat hij blij is met zijn efficiënte beleid waarin hij de uitgaven beperkt. Maar in plaats van efficiënt beleid zou hij beter aan de slag kunnen gaan met effectief beleid. Want de cijfers spreken boekdelen: steeds meer kinderen in Nissewaard groeien op in armoede. En die trend moet gestopt en omgebogen. Helaas zien de collegepartijen dat niet in. Een gemiste kans om echt werk te maken van kansen voor kinderen.’