Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 april 2016

D66: extra opbrengsten nieuwe leidingenverordening naar sociaal domein

Opbrengsten naar sociaal domein

D66 Nissewaard vindt dat de extra opbrengsten van de nieuwe leidingenverordening ten gunste moet komen aan het sociaal domein. In de gemeenteraad van 6 april schaarde D66 zich met dit credo achter het voorstel van het college van B&W voor een nieuwe leidingenverordening.

De verordening geeft de gemeente meer mogelijkheden, zeggenschap en opbrengsten: zo’n 4,7 miljoen euro op jaarbasis. Die opbrengsten zijn mogelijk omdat verouderde contracten met Stedin en Evides worden herzien. Deze partijen gaan precario betalen wat leidt tot meer inkomsten voor de gemeente. Zelfs als deze partijen prijsverhogingen doorberekenen aan inwoners, blijven er volgens het college nog miljoenen over voor in de gemeentekas.

Denis Wiering (D66) vindt dat  op z’n minst een fors deel van dit bedrag ten goede moet komen aan het sociaal domein. Wiering: ‘Door te investeren in effectieve preventie kan de gemeente de kansen van kinderen keren. Het is bewezen dat dit leidt tot betere prestaties, een betere gezondheid en minder problematiek. Naast de individuele baten, kan de gemeente ook de financiële dreiging van oplopende kortingen en toenemende uitgaven afwenden. Maar ook op andere gebieden in het sociaal domein is een investering op z’n plaats. Bijvoorbeeld als het gaat om werk en de ondersteuning voor ouderen en gehandicapten. D66 zal bij de kadernota van 2017 zeker met plannen komen voor investeringen in het sociaal domein.’