Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 30 maart 2016

D66 stemde voor

Voor vluchtelingen

D66 stemde voor opvang voor 250 vluchtelingen aan de Boyleweg in Spijkenisse. “De deur dicht houden uit angst voor terreur en de sleutel drie keer omdraaien is voor D66 geen keuze” zei Ellen Slachter. “D66 kiest voor een humane samenleving, waarin mensen die onze hulp nodig hebben een dak boven hun hoofd krijgen.”  Inburgeren, de taal leren en een zinvolle dagbesteding en onderwijs volgen zijn daarbij wel een belangrijke voorwaarde  om te leren omgaan met onze waarden als vrijheid, gelijkheid en democratie. Het college heeft toegezegd daarop toe te zien.

D66 wil structurele aandacht voor de inwoners en de ondernemers in de omgevimg van de opvang. 250 nieuwe buren is niet niks. Buren die een andere taal spreken, anders eten en een andere cultuur hebben geven zorgen. En ook zal niet alles goed gaan. We mogen niet over de zorgen van onze inwoners heenstappen. D66 pleitte daarom voor een structureel overleg tussen inwoners, ondernemingen, gemeente, COA en politie. Ook dit is door de burgemeester toegezegd.

Tijden het debat was er confrontatie tussen D66 en Nissewaard Lokaal. Nissewaard Lokaal redeneerde vanuit de angst en onderbouwde hun “tegen” met feiten. Hun stelling was dat Turkije een veilig land was. Ellen Slachter wees op de onveilige situatie van kinderen in vluchtelingenkampen. Oxfam Novib, de UNCHR en ook NRC bericchtten over kinderarbeid in textielfabrieken in Turkije, omdat ouders geen werkverginnung krijgen. D66 sprak de hoop uit dat kinderen in de vluchtelingenkampen in de regio straks ook gewoon naar school kunnen.

Met 30 stemmen voor en 3 stemmen tegen heeft de gemeenteraad ingestemd met het voornemen van het College van B&W om aanvullende  vluchtelingenopvang te realiseren in Nissewaard.