Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 17 maart 2016

D66 voor aanvullende vluchtelingenopvang

Aanvullende vluchtelingen opvang: D66 is voor

In de commissie Bestuur van 15 maart 2015 heeft D66 zich uitgesproken voor de vestiging van een aanvullende vluchtelingenopvang voor 250 vluchtelingen. Veel mensen vluchten om zichzelf in veiligheid te brengen en hun kinderen te beschermen tegen oorlog en geweld. Voor die mensen wil D66 er zijn. Moet D66 er zijn. Sommigen willen hen in de kou laten staan. Anderen wakkeren de angst aan. Maar wij kunnen deze mensen niet in de steek laten. Opvang in de regio wordt door velen genoemd als alternatief voor opvang in Nederland. D66 vindt beide noodzakelijk. D66 is ervan overtuigd dat onze maatschappij sterk genoeg is om de uitdaging aan te kunnen. Maar dan moeten we alle zeilen bijzetten en niet zomaar over de zorgen van bewoners heenstappen. D66 richt zich op focus op goede opvang voor echte vluchtelingen en een directe start met integratie. D66 steunt het voorstel van het college een aanvullende vluchtelingenopvang mogelijk te maken voor 250 vluchtelingen. Goede opvang wordt gerealiseerd door kleinschaligheid, een gemengde groep van gezinnen en alleenstaanden en afspraken tussen de gemeente en COA  over veiligheid, zorg, onderwijs voor kinderen en dagbesteding. D66 heeft bij het College gevraagd om een snelle start met integratie: meteen Nederlands leren, sneller inburgeren en aan de slag als vrijwilliger of aan het werk.

Ellen Slachter heeft ook aandacht gevraagd voor de omwonenden en de bedrijven in de buurt van de opvang: “Zomaar 250 mensen uit een vreemd land die in de buurt komen wonen is niet niks. Een andere cultuur, een andere taal, andere geloofsovertuiging, anders eten. Mensen maken zich zorgen. Voorlichtingsbijeenkomsten hebben niet alle zorgen weggenomen.” D66 heeft de gemeente gevraagd om in gesprek te blijven met inwoners en aangrenzende bedrijven. Het besluit van de gemeenteraad op 22 maart is niet het eindpunt van een traject, maar een begin. Het College heeft tijdens de commissievergadering de toezegging gedaan om een klankbordgroep in te stellen. Vanuit de publieke tribune kwamen direct al een aantal aanmeldingen.

Bezoek voor meer informatie over de aanvullende vluchtelingenopvang ook www.nissewaard.nl. Op 22 maart 2016 neemt de gemeenteraad in een extra raadsvergadering een besluit over de vestiging van een aanvullende vluchtelingenopvang aan de Boyleweg in Spijkenisse. De vergadering is openbaar, maar u moet zich voor deze vergadering aanmelden bij de gemeente.