Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 27 november 2015

D66 wil dat college meer tempo zet achter aanpassen subsidieregels

Meer tempo bij aanpassen subsidieregels

D66 Nissewaard wil dat het college van B&W meer haast maakt met het herzien van de subsidieregels. In de nieuwe plannen van het college staat dat pas per 2019 de regels worden herzien om in te spelen op de transformatie in het sociale domein.

Volgens gemeenteraadslid Denis Wiering van D66 is dat veel te laat: ‘Hiermee loopt de gemeente achter de feiten aan. Je kunt niet van organisaties verwachten dat zij voorop lopen in de transformatie als je als gemeente tot 2019 alles bij het oude laat.’ Wiering pleitte er daarom in de commissie Welzijn voor om voorrang te geven aan het herzien van subsidieregels die met de drie decentralisaties te maken hebben. Wethouder Dijkman van Jeugd zegde hierop toe om na te gaan wat de mogelijkheden voor versnelling zijn. D66 wacht de uitkomst hiervan af en geeft daarom als enige partij nog geen positief advies. Alle andere partijen in de gemeenteraad gingen wel akkoord met de plannen van het college.