Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 7 augustus 2015

D66 Nissewaard vraagt college om duidelijkheid omtrent de doorstroming van uitgaand verkeer over de Hartelbrug en Nieuwe Botlekbrug

Doorstroming Hartelbrug

D66 heeft het college van de gemeente Nissewaard middels een aantal schriftelijke vragen om opheldering gevraagd aangaande de storingen van de Nieuwe Botlekbrug en de werkzaamheden aan de Hartelbrug. De partij maakt zich zorgen over de doorstroming van het verkeer vanaf het eiland Voorne-Putten richting Rotterdam. Daarnaast zijn er zorgen over de verkeersveiligheid in geval van een storing aan de Nieuwe Botlekbrug en over een mogelijke illegale verplaatsing van de route voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen.

De Nieuwe Botlekbrug is deze week al 14 keer in storing geweest, sinds deze voor het verkeer in oostelijke richting in gebruik is genomen. De verkeersveiligheid is tijdens deze storingen regelmatig in het geding gekomen, nadat vele automobilisten na lange tijd wachten tegen de richting in zijn gaan rijden om de afslag naar de tunnel alsnog te nemen.

De zorgen wat betreft de doorstroming van het verkeer worden er niet minder op, daar er sinds vandaag, 6 augustus, begonnen wordt met de werkzaamheden aan de Hartelbrug. Hierdoor is er in beide richtingen slechts één rijstrook beschikbaar en is de afslag voor de Botlektunnel voor het verkeer richting Rotterdam afgesloten. Zodra er een storing is met de Nieuwe Botlekbrug kan het uitgaande verkeer geen kant op, daar de afslag naar de Botlektunnel is afgesloten. Nick Lurkin, steunfractielid in de commissie leefomgeving namens D66 Nissewaard: “U begrijpt dat zodra het ‘doomscenario’ realiteit wordt (de Spijkenisserbrug én de Nieuwe Botlekbrug zijn in storing) de inwoners van Nissewaard het eiland nauwelijks af kunnen. De gemeente moet zeker in goed overleg treden met zowel Rijkswaterstaat als de Provincie Zuid-Holland.”

Storingen

Door de regelmatige storingen aan de Nieuwe Botlekbrug is er ook vaak een stremming voor het wegvervoer van gevaarlijke stoffen (de zogenaamde ADR-transporten) vanuit Europoort/Maasvlakte naar de rest van Nederland. Dit zou een illegale route over de Groene Kruisweg en de Spijkenisserbrug (waar het wegvervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen verboden is) om de stremming te omzeilen in de hand kunnen werken. Lurkin geeft aan dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) al regelmatig controles uitvoert op het transport van gevaarlijke stoffen bij de Botlektunnel en dit zou, in geval van een nieuwe storing, een illegale route in de hand kunnen werken. Hij vervolgt: “Vrachtwagens met een bepaalde type gevaarlijke goederen die niet door de Botlektunnel mogen rijden, moeten anders via de Zuid-Hollandse eilanden omrijden, wat voor transportbedrijven veel omrijkilometers en extra rijtijd betekent. Natuurlijk zullen de transportbedrijven die zich netjes aan de regels houden wel omrijden in het geval van een langdurige storing, maar D66 ziet graag dat de storingen geen illegaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de Groene Kruisweg aantrekt.”
(foto: rijnmond.nl)