Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2015

D66 wil uitsluitsel over leefbaarheid en financiële compensatie (Oudenhoorn)

Oudenhoorn

D66 is transparant geweest over de wens van de inwoners van Oudenhoorn om zich aan te sluiten bij Hellevoetsluis. De nieuwe gemeenteraad van Nissewaard besluit een grenscorrectie op basis van een draagvlakmeting en een onderzoek naar de gevolgen. Deze onderzoeken zijn besproken in de commissie bestuur op 16 juni 2015.

De wens van de inwoners is duidelijk. Zij willen aansluiting bij Oudenhoorn. D66 heeft in de commissievergadering als enige partij aandacht gevraagd voor de hoge verwachtingen van de inwoners over de aansluiting bij Hellevoetsluis. Door de aansluiting zou het verenigingsleven blijven voortbestaan, de brandweerkazerne open blijven, de basisschool niet verdwijnen en woningbouw gerealiseerd worden. Ellen Slachter zette vraagtekens bij die verwachtingen. Leefbaarheid van de kernen staat hoog op de agenda van D66. Is Hellevoetsluis bereid en in staat om het voorzieningenniveau van Oudenhoorn te handhaven?

De financiële gevolgen van een grenscorrectie is aanleiding tot zorg. D66 hecht aan het uitgangspunt van ‘budgetneutraliteit’. De cijfers van het College geven aan, dat een grenscorrectie leidt tot een jaarlijks structureel verlies van € 1,6 miljoen en een incidenteel nadeel van € 4,5 miljoen. D66 vindt het niet acceptabel, dat de achterblijvende inwoners van Nissewaard betalen voor de grenscorrectie en verwacht compensatie.

D66 heeft daarom het College gevraagd om duidelijkheid te geven over het handhaven van het voorzieningenniveau voor de inwoners van Oudenhoorn en over de financiële lasten voor de gemeente Nissewaard.

Het College heeft toegezegd in gesprek te gaan met de gemeente Hellevoetsluis over deze onderwerpen. Ellen Slachter: “D66 heeft respect voor de wens van de inwoners. Maar een grenscorrectie is een ingrijpend besluit. D66 wil daarom ook garanties over de leefbaarheid van Oudenhoorn en een aanvaardbare financiële compensatie van Hellevoetsluis. Wij wachten daarom de gesprekken met Hellevoetsluis af.”