Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2015

Motie windmolens op voorstel van D66 aangepast en aangenomen

Windmolens:

Een motie over windmolens in Geervliet en Heenvliet is in de gemeenteraadsvergadering van 1 april op voorstel van D66 aangepast en daarna unaniem aangenomen. De motie heeft als doel om een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in deze beide dorpskernen. Die staat onder druk doordat windmolens geluidsoverlast veroorzaken en de nachtrust van omwonenden verstoren.

In de oorspronkelijke versie van de motie werd het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) verzocht om met de gemeente Rotterdam te onderhandelen over een compensatieregeling voor de gedupeerde omwonenden.

Fractievoorzitter Ellen Slachter van D66 Nissewaard: ‘Door compensatie te willen, stemt de gemeente in met plaatsing van de windmolens. Dat druist in tegen de wensen van de inwoners.’ Op voorstel van D66 is daarom deze passage uit de motie geschrapt.

Slachter: ‘D66 is voorstander van groene energie zoals windmolens, maar wij zijn tegen molens op plaatsen waar ze overlast veroorzaken voor inwoners. Wij ondersteunen het initiatief van de Buren van Botlek om een juridisch proces te voeren tegen de windmolens. Dit vanwege de overlast die de molens veroorzaken en omdat de vergunningverlening niet op de voorgeschreven wijze is gevoerd.’