Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 maart 2015

NIEUWS UIT DE FRACTIE

Fractie Nieuws

Op 4 maart 2015 werden Nick Lurkin en Edwin Bouman door de burgemeester geïnstalleerd als steunfractielid. Naast Ellen Slachter en Denis Wiering heeft D66 nu nog twee democraten die actief meedoen in de commissies van de gemeenteraad.

Tijd om eens terug te kijken.

Na de verkiezingen op 19 november 2014 kreeg D66 een verdubbeling van het aantal stemmen ten opzichte van de gemeenteraadsverkiezingen in 2011 in Spijkenisse en Bernisse. D66 kreeg daardoor 2 zetels in de nieuwe gemeenteraad. ONS, VVD en CDA kwamen al snel na de verkiezingen tot het besluit, dat zij de coalitie en het college uit Spijkenisse voort wilden zetten voor Nissewaard. Weliswaar met een kleinere meerderheid dan voorheen, maar in de politiek geldt nu eenmaal┬á “de helft plus 1”.

De gemeente Nissewaard werkt met een commissiestructuur. In de commissies worden de raadsbesluiten voorbereid door een aantal raadsleden. Kleinere fracties mogen een steunraadslid benoemen in een commissie. Levert een fractie ook een commissievoorzitter dan mag nog een extra steunfractielid worden benoemd.

Voor D66 Nissewaard is de taakverdeling als volgt:

Ellen Slachter: fractievoorzitter, voorzitter Commissie Zorg en Werk, lid commissie Bestuur;

Denis Wiering: raadslid en lid commissie Welzijn;

Nick Lurkin: lid commissie Leefomgeving;

Edwin Bouman: lid commissie Zorg en Werk.

 

Onze aandacht voor de komende periode gaat vooral uit naar de drie decentralisaties: jeugd, zorg en participatie. D66 – ook in Nissewaard- staat daarbij voor vernieuwing, voor eigen verantwoordelijkheid van inwoners en voor verantwoordelijkheid van inwoners voor elkaar. De gemeenteraad heeft in die decentralisaties een kaderstellende en controlerende rol. In de gemeenteraad van Nissewaard lopen de rollen van College van Burgemeester en Wethouders en van de coalitie in de gemeenteraad door elkaar. D66 zal aandacht blijven vragen voor de duale rollen.

 

D66 bereidt elke maandag voorafgaand aan de raadsvergaderingen en aan de commissievergaderingen de politieke standpunten voor. Daarnaast is er elke maandag tijd voor actuele politieke onderwerpen in de gemeente. En bespreken we hoe wij informatie over actuele onderwerpen kunnen halen – bijvoorbeeld door werkbezoeken aan maatschappelijke organisaties – en hoe wij informatie kunnen brengen – bijvoorbeeld door artikelen in de plaatselijke pers en zichtbaarheid bij bijeenkomsten-.

 

Onze fractievergaderingen zijn openbaar en voor iedereen toegankelijk. Elke democraat kan aansluiten. Wij vergaderen elke maandagavond voorafgaande aan de raadsvergadering en aan de commissievergaderingen in het stadhuis van Nissewaard in Spijkenisse. Aanvang altijd om 19.30 uur in kamer 2.66.