Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 maart 2015

D66 Nissewaard: investeren in voorkomen van problemen bij kinderen

“Voorkomen is beter dan genezen”

D66 vindt dat de gemeente Nissewaard meer moet investeren in het voorkomen van problemen bij kinderen. Een motie met die strekking is op de raadsvergadering van 4 maart ingediend.

Met de decentralisatie van de jeugdzorg zijn gemeenten sinds 1 januari verantwoordelijk voor jeugdhulp, hulp aan jeugdigen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en problematiek op het gebied van geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Gemeenteraadslid Denis Wiering van D66: ‘Het is goed om te dweilen, maar het is nog beter om ook de kraan dicht te draaien. Dat kan door te investeren in de sociaal-emotionele gezondheid van kinderen. Er is veel wetenschappelijk bewijs dat met eenvoudige inzet hierop problemen als agressie, depressie, angst en ADHD kunnen worden voorkomen. Kinderen die dit soort klassikale programma’s op school krijgen gedragen zich beter, letten beter op in de klas en leveren hogere prestaties. Dat is goed voor kinderen en hun ouders. En ook voor de gemeente. Hierdoor kunnen veel kosten bespaard worden.’

In de gemeenteraadsvergadering van 4 maart is over deze motie gedebatteerd. In dat debat is de motie aangehouden. Daardoor bestaat de mogelijkheid dat de motie aangepast wordt en er op een later moment hierover gestemd kan worden.